ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ή-ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ / ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (και απάντηση στα σχόλια συναδέλφων)

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ή-ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ / ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (και απάντηση στα σχόλια συναδέλφων)

Το ερώτημα που θέτω προέκυψε από τη σημερινή Ημερίδα επιμόρφωσης στη Χαλκίδα, όπου παρέστησαν συνάδελφοι και από άλλες περιοχές, και δεσμεύτηκα να το θέσω εδώ προς διαφώτιση όλων:
Μια συνάδελφος είπε: “Για το 4ο θέμα/παραγωγή λόγου η δική μας συντονίστρια μας είπε πως οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να αντλήσουν πληροφορίες από τα κείμενα και ήταν κατηγορηματική”. Με αφορμή αυτό (και άλλα παρόμοια από άλλες ημερίδες) οι ερωτήσεις που εύλογα προκύπτουν είναι:
• Ένα επίσημο σχόλιο για το παραπάνω επιστημονικά αιτιολογημένο.
• Είναι βέβαιο πως όλοι οι συντονιστές γνωρίζουν και μεταφέρουν ενιαία υπηρεσιακή θέση?
• Είναι βέβαιο πως όλοι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν δια της οδού αυτής την ενιαία υπηρεσιακή θέση?
• Είναι βέβαιο πως όλοι οι μαθητές/υποψήφιοι/πανελλαδικά εξεταζόμενοι λαμβάνουν και κατά συνέπεια γνωρίζουν την ενιαία αυτή θέση και κάθε παρόμοια που διαχέεται με τον ίδιο τρόπο?
• Γιατί -αν πράγματι πρόκειται για ενιαία θέση- αυτή δεν διακινείται θεσμικά με επίσημα έγγραφα προς ενημέρωση όλων, π.χ. ΦΕΚ, Οδηγίες μαθήματος, κλπ?
• Γιατί αυτές οι επίσημες (?) εκπαιδευτικές θέσεις και οδηγίες αποκλείουν με αυτό τον τρόπο διακίνησης (αν αληθεύει αυτό και άλλα παρόμοια) τους εκτός του δημοσίου σχολείου εκπαιδευτικούς, που έχουν κάθε δικαίωμα να ενημερωθούν υπεύθυνα για τις εξελίξεις στην εφαρμογή ενός συστήματος της άμεσης αρμοδιότητάς τους ως εκπαιδευτικοί, αλλά και ως Έλληνες πολίτες?
• Μήπως αυτό και άλλα παρόμοια (εφόσον αληθεύουν) στοιχειοθετούν τεκμήρια ανισότητας για εκπαιδευτικούς, αλλά και πανελλαδικά εξεταζόμενους υποψηφίους?
• ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ πως η επιτυχία ενός συστήματος δεν κρίνεται μόνο από το σχεδιασμό, αλλά κυρίως από τη δυνατότητά του να εκφράσει και να καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Μάλλον παρερμηνεύθηκε το αρχικό μου σχόλιο. Δεν είχα ούτε απορία ούτε άγνοια αναφορικά με τη ρουμπρίκα αξιολόγησης. Άλλωστε η θέση μου δε μου το επιτρέπει. Το γεγονός ότι έχω δημόσιο λόγο για το μάθημα από το 2012 και εκτίθεμαι ενώπιον των συναδέλφων ηλεκτρονικά και δια ζώσης δεν μου επιτρέπει να κάνω ανώδυνους διαλόγους fb. Αντίθετα, μετά από 30 χρόνια στην τάξη και με το βάρος της ευθύνης που απορρέει από αυτό, οφείλω να θέτω ερωτήματα προς τον αρμόδιο φορέα (που είμαι βέβαιος πια ότι με παρακολουθεί) και να διαφωτίζω το συνάδελφο, ο οποίος με τιμά με τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα διδακτικής για τον εκπαιδευτικό δεν είναι αν διάβασε και κατάλαβε τη ρουμπρίκα, ούτε αν του τη διάβασε ο συντονιστής. Το πρόβλημά μας δεν είναι η ανάγνωση, αλλά η αντίληψη ως ειδικών/δασκάλων αναφορικά με το εφαρμόσιμο του πράγματος. Οι απαντήσεις δεν είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Ακούσαμε πολλά σενάρια επιμορφώσεων και άλλα τόσα διαβάσαμε εδώ. Πολλά δεν συμφωνούσαν, παρά το ότι διάβαζαν τη ρουμπρίκα. Η θέση μου διατυπώθηκε από την αρχή και αφορούσε τη σχετικότητα της οδηγίας, καθώς η πραγματική ισχύς και λειτουργία της εξαρτάται από τη συμβατότητα με τα κείμενα αναφοράς. Αν υπάρχει συμβατό και πρόσφορο υλικό, η αξιοποίηση καθίσταται δυνατή. Αυτά και αναμένω τα σχόλιά σας. Επίσης, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν οι συνάδελφοι που γνωρίζουν τα πράγματα έσπευδαν να αναλάβουν πιο ενεργούς ρόλους υπέρ των υπολοίπων εκτός από υποδείξεις επιπέδου fb. Σας ευχαριστώ! ΦΠ