ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – 6 Απριλίου 2019 / Video και ηχητικό αρχείο τρίτης συνάντησης

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – 6 Απριλίου 2019 / Video και ηχητικό αρχείο τρίτης συνάντησης

Αξιολόγηση/διόρθωση γραπτών

– Ανοικτή συζήτηση με αφορμήσεις και προτάσεις από την εμπειρία και τις ανάγκες των συναδέλφων

– Επικοινωνία με το μαθητή κατά τη διάρκεια της διόρθωσης

– Βελτίωση της δικής του εμπειρίας για τη γλώσσα και τη γραφή

– Παρουσίαση του μοντέλου διδακτικής «Pantopoulos Teaching Project»