Νέο Σχολείο για την Ασφάλεια το φθινόπωρο στην Αθήνα!

Νέο Σχολείο για την Ασφάλεια το φθινόπωρο στην Αθήνα!

Επιστροφή στα Ολυμπιακά Ακίνητα!

Το φθινόπωρο ένα ακόμα Σχολείο Ασφάλειας στην Αθήνα από το Δάσκαλο Γιάννη Ματαλλιωτάκη!

Θα είμαστε εκεί!