Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση οκτώ (8) εκπαιδευτών στο μοντέλο εκπαίδευσης και διδακτικής PTP (Pantopoulos Teaching Project)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση οκτώ (8) εκπαιδευτών στο μοντέλο εκπαίδευσης και διδακτικής PTP (Pantopoulos Teaching Project)

Το μοντέλο εκπαίδευσης και διδακτικής PTP (Pantopoulos Teaching Project) καλεί με την ανακοίνωση αυτή οκτώ (8) ενδιαφερόμενους, άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να εκπαιδευθούν δωρεάν για ένα χρόνο στα “Εξελιγμένα Μοντέλα Διδακτικής για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές”.

Είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο PTP ανακοινώνει εκπαίδευση με ανοικτή πρόσκληση. Αυτό συμβαίνει γιατί αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την πρώτη ομάδα συνεργαζόμενων εκπαιδευτών, με σκοπό να διαχυθεί η φιλοσοφία του έργου, το οποίο μέχρι σήμερα απευθυνόταν μόνο σε ειδικές κατηγορίες κοινού. Με μια σύντομη περιήγηση στην ιστοσελίδα του έργου (http://ptp.pantopoulos.gr/) θεωρούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντιληφθούν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του, για τα οποία βέβαια είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αναλυτικά.

Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα γίνουν οι διερευνητικές συναντήσεις με τους υποψηφίους είναι οι παρακάτω:

  • Η εκπαίδευση διαρκεί ένα χρόνο, είναι άμισθη και παρέχεται δωρεάν.
  • Θα προτιμηθούν -στην παρούσα φάση- υποψήφιοι από την Αττική, γιατί μας ενδιαφέρει και η φυσική παρουσία τους.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους. Θα προτιμηθούν κάτοχοι πτυχίου με εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ενώ το συναφές μεταπτυχιακό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, καθώς και επιμορφώσεις σχετικές με τη διδακτική.
  • Τα μαθήματα/εκπαιδεύσεις θα γίνονται σε ώρες που θα εξυπηρετούν τους εκπαιδευόμενους και φυσικά μετά από συνεννόηση, κάτι που θα συμφωνηθεί μετά τη συνέντευξη, κάποια δε εξ αυτών και με τη χρήση τεχνολογιών e-learning. Από την αρχή, επίσης, θα συμφωνηθεί και ένας ανεκτός αριθμός απουσιών, ο οποίος θα τηρείται.
  • Το διδακτικό αντικείμενο αφορά Γενική Διδακτική (how to teach/teaching ways) για εκπαιδευτές (ενηλίκων και ανηλίκων). Η φιλοσοφία του αντλείται από ισραηλινά και αμερικανικά μοντέλα εκπαίδευσης, αφορά τη Β’βάθμια και Γ’βάθμια εκπαίδευση, αλλά και γενικά τον τρόπο εκπαίδευσης ανθρώπων που πρόκειται να εκπαιδεύσουν άλλους (μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, κλπ).
  • Μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εκπαίδευσης (και ενδεχόμενης 3μηνης ή 6μηνης επιμήκυνσής της, αν κριθεί αναγκαία), οι εκπαιδευόμενοι θα θεωρούνται πλέον συνεργάτες εκπαιδευτές και θα μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του έργου χρησιμοποιώντας το λογότυπό του.
  • Το PTP κατέχει τα δικαιώματα του μοντέλου με πλήρη αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, δικαιούται δε να τα παραχωρεί στους εκπαιδευμένους συνεργάτες του και επιφυλάσσεται παντός άλλου δικαιώματος και απαίτησής του, που ενδέχεται να απορρέουν από αυτά.
  • Εκπαιδευτής είναι ο Φώτης Παντόπουλος, εκπαιδευτικός με διδακτική εμπειρία 30 ετών στη Β’βάθμια και Γ’βάθμια εκπαίδευση και 17 ετών εκπαίδευσης στο ίδιο το μοντέλο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναμένουμε να επικοινωνήσετε για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο [email protected] με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης, απαντάμε στις ερωτήσεις σας στο 6937714026. Ευχαριστούμε!

PTP – Φώτης Παντόπουλος